1. Registrering på qupid.no er gratis. Etter registrering kan du se alle profiler, motta og vise meldinger og sende blinks gratis. Enkelte funksjoner på qupid.no krever kjøp av kreditter. Ubrukt saldo kan ikke innløses for kontanter og refunderes ikke, bortsett fra hvis det kreves av gjeldende lov. Kreditter har en begrenset gyldighet og utløper automatisk etter 90 dager hvis de ikke brukes.
  2. Alle betalinger er engangs.
  3. Alle priser er inkludert moms og andre avgifter på lovlig vis, med mindre annet er avtalt.
  4. For å sende meldinger må du kjøpe en kredittpakke eller, hvis tilgjengelig, kan du foreta en engangsbetaling via telefon. For priser se diagrammet nedenfor.
Kredittpakke Valuta Pris Pris per kreditt
Pacchetto Crediti 40 EUR € 49,99 € 1,24
Kredittpakke 10 NOK 199.50 kr 19.95 kr
Kredittpakke 25 NOK 462.50 kr 18.50 kr
Kredittpakke 100 NOK 1595.50 kr 15.95 kr
Kredittpakke 200 NOK 2995.50 kr 14.97 kr